បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

បណ្ណាល័យ ស.ភ.ន.វ.ស

ការសិក្សា, ការចែករំលែក, ការបង្កើតថ្មី

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍

ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់

ម៉ោង ៧:០០យប់

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សេចក្ដីជូនដំណឹង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ...

អានបន្ថែម

សេចក្ដីជូនស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត និ...

អានបន្ថែម

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ច...

អានបន្ថែម

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការជ្រើសរើសពលទាហាន...

អានបន្ថែម

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការជ្រើសរើសពលទាហាន...

អានបន្ថែម

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសជំនួយការហិរញ្ញវត្...

អានបន្ថែម

ឯកសារបណ្ណាល័យចូលថ្មី
បញ្ជីគេហទំព័រសំខាន់ៗ


ល.រ ស្ថាប័ន ប្រភេទឯកសារ
1 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ឯកសារផ្នែកវិនិយោគ
2 សមាគមរោងចក្រកម្ពុជា ឯកសារផ្នែកការងារ
3 ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ឯកសារផ្នែកការងារ
4 អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ឯកសារផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
5 តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ឯកសារអន្តរជាតិ
6 តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ឯកសារអន្តរជាតិ
7 Libraryhub បណ្តុំបទដ្ឋានគតិយុត្ត
8 សាលាត្រាជូ ឯកសារស្រាវជ្រាវ
9 ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បណ្តុំបទដ្ឋានគតិយុត្ត
10 ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បកស្រាយច្បាប់
11 អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ខ្មែរក្រហម
12 មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិមនុស្ស
13 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
14 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
15 គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បណ្តុំបទដ្ឋានគតិយុត្ត
16 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ពន្ធដារ
17 ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងដីធ្លី
18 វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ឯកសារស្រាវជ្រាវ
19 ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បណ្តុំបទដ្ឋានគតិយុត្ត
20 រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ច្បាប់
ល.រ ស្ថាប័ន ប្រភេទឯកសារ
1 ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
2 ធនាគារពិភពលោក ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
3 មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ
4 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍធនធានកម្ពុជា របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍
5 អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទិន្នន័យការអភិវឌ្ឍ
6 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម
7 គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា មូលបត្រ
8 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច
9 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារ
ល.រ ស្ថាប័ន ប្រភេទឯកសារ
1 គេហទំព័ររៀនកម្មវិធី (w3school) Web Programming
2 គេហទំព័ររៀនកម្មវិធី (tutorialspoint) It ទូទៅ
3 GitHub ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីលើអនឡាញ
4 codecademy Online Learning
5 stackoverflow Solution For Programming
6 udemy Online Learning
7 javatpoint Desktop Programming
8 MIT OpenCourseWare Online Learning


ចូលប្រព័ន្ធ

មើលការវិភាគសម្រាប់កក់បន្ទប់ជាមួយ google calendar.

ចូលមើល