បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics
រចនាសម្ព័ន្ធបណ្ណាល័យ

បណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ

និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និង​រចនាសម្ព័ន្ធបណ្ណាល័យ

១-ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបណ្ណាល័យ

បណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើង ជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកនូវឯកសារ ជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យ។ ស្ថានភាពនៃបណ្ណាល័យតែងតែវិវឌ្ឍន៍ទៅតាមកាលសម័យកាល ពោលគឺចាប់ពីមានធនធានឯកសារតិចតួចផ្លាស់ប្តូរមកជាមានឯកសារយ៉ាងច្រើនសម្បូរបែប ជាមួយនិងបច្ចេកទេសកាន់តែទំនើបថែមទៀត។

គោលបំណងនៃការបង្កើតបណ្ណាល័យគឺដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាន និងឯកសារគ្រប់ប្រភេទដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដើម្បីទិញសៀវភៅ និងឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ដាក់បន្ថែមនៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីបំពេញតម្រូវការអ្នកអាន។ ជាទូទៅបណ្ណាល័យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ព្រោះបណ្ណាល័យគឺជាឃ្លាំងតម្កល់នូវរាល់ឯកសារ និងជាកន្លែងផ្តល់នូវចំណេះដឹងដែល សិស្ស និស្សិត បញ្ញវន្ត ប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវចងក្រងទុកជាស្នាដៃឬកេរ្តិ៍ដំណែលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។

២-តួនាទី និងភារៈកិច្ច

ក-សាកលវិទ្យាធិការ៖

មានតួនាទីដឹកនាំ និងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍បណ្ណាល័យដើម្បីឲ្យបណ្ណាល័យអាចដំណើរការទៅមុខ និងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនិងប្រទេសជិតខាង។

ខ-នាយកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

លោកបណ្ឌិត ង៉ាន់ ស៊ុនដេត ៖ មានតួនាទីគ្រប់គ្រង និងមើលការខុសត្រូវរាល់ការងាររួមក្នុងបណ្ណាល័យ និងជាអ្នកសម្រេចរាល់កិច្ចការងារផ្សេងៗ។

គ-អ្នកបច្ចេកទេសទូទៅ

លោក គឹម ​ច័ន្ទត្រាបុត្រ ៖ មានតួនាទីសម្របសម្រួលរាល់កិច្ចការងារបច្ចេកទេស និងដំណើរការរបស់បណ្ណាល័យក្នុងនោះរួមមានសេវាកម្មបណ្ណាល័យនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងៗ។

​ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ៧:៣០ព្រឹក ដល់ ១៧:៣០ រសៀល។

ឃ-អ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របណ្ណាល័យ

១-លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ៖ បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចមានតួនាទីរៀបចំអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីរបស់បណ្ណាល័យ និងថែរក្សាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងបណ្ណាល័យ។

​ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ៨:០០ព្រឹក ដល់ ១៣:៣០ រសៀល។

២-លោក ហេង ណារ័ត្ន ៖ បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក មានតួនាទីរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តាញ និងអ៊ីនធើណែតរបស់បណ្ណាល័យ។

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ១៣:៣០ រសៀល ដល់ ១៩:០០យប់។

៣. លោក គា ស៊ីណាត ៖ បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក មានតួនាទីអភិវឌ្ឍកម្មវិធី របស់បណ្ណាល័យ។

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ១៣:៣០រសៀល ដល់ ១៩:០០ យប់។

៤. លោក លន ទិត្យា ៖ បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក មានតួនាទីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីរបស់បណ្ណាល័យ។

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ៨:០០ព្រឹក ដល់ ១៣:៣០ រសៀល។

ឃ-បណ្ណាល័យនីតិសាស្ត្រ

១-លោកស្រី សេង​ វណ្ណា ៖ បណ្ណារក្សមានតួនាទីទទួលបន្ទុកផ្នែកប័ណ្ណបណ្ណាល័យនិងជាបណ្ណារក្សវេនរសៀល។

ម៉ោងធ្វើការពី ១៣:៣០ដល់១៩:០០ យប់។

២- លោកស្រី លី រ៉ានី ៖ បណ្ណារក្សមានតួនាទីផ្នែកកាតាឡុកសៀវភៅ និងជាបណ្ណារក្សវេនព្រឹក។

ម៉ោងធ្វើការពី ៨:០០ព្រឹក ដល់ ១៣:៣០ រសៀល។

៣-កញ្ញា រិន សុទ្ធាលីនណា ៖ បណ្ណារក្សមានតួនាទីផ្នែកខ្ចីសង និងផ្តល់ព័ត៌មានសៀវភៅ និងជាបណ្ណារក្សវេនព្រឹក។

ម៉ោងធ្វើការពី ១៣:៣០ដល់១៩:០០ យប់។

ង-បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច

១-លោកស្រី សេក​ សាវៀន ៖ បណ្ណារក្សមានតួនាទីជាបណ្ណារក្សវេនព្រឹក។

ម៉ោងធ្វើការពី ៨:០០ព្រឹក ដល់ ១៣:៣០ រសៀល។

២-លោក ឈិន ដារិត ៖ បណ្ណារក្សមានតួនាទីផ្នែកខ្ចីសង និងផ្តល់ព័ត៌មានសៀវភៅដល់និស្សិត​ជាបណ្ណារក្សវេនព្រឹក។

ម៉ោងធ្វើការពី ៨:០០ព្រឹក ដល់ ១៣:៣០ រសៀល។

៣-លោកស្រី កែ សម្បត្តិនីតា ៖ បណ្ណារក្សទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្ចីសង និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់និស្សិតជាបណ្ណារក្សវេនរសៀល។

ម៉ោងធ្វើការពី ១៣:៣០រសៀល ដល់ ១៩:០០ យប់។

៤-កញ្ញា ហ៊ាង ចាន់តាលីឡា ៖ បណ្ណារក្សទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្ចីសង និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់និស្សិតជាបណ្ណារក្សវេនរសៀល។

ម៉ោងធ្វើការពី១៣:៣០រសៀល ដល់ ១៩:០០ យប់។

ក្រៅពីបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិបណ្ណាល័យក៏មានបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបានចូលហាត់រៀនកិច្ចការងារបណ្ណាល័យផងដែរ។ បច្ចុប្បន្នបណ្ណាល័យបានទទួលនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តសរុបចំនួន០៦នាក់ដើម្បីជួយសម្រួលការងារ និងផ្តល់សេវាកម្មបន្ថែមមួយចំនួនដល់និស្សិត។ សម្រាប់ទៅអនាគតបណ្ណាល័យនឹងនៅតែបន្តរពង្រីកធនធានមនុស្សក៏ដូចជាធនធានឯកសារដើម្បីក្លាយខ្លួនជាបណ្ណាល័យឈានមុខគេផងដែរ៕ចូលប្រព័ន្ធ

មើលការវិភាគសម្រាប់កក់បន្ទប់ជាមួយ google calendar.

ចូលមើល