បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics
សៀវភៅទ្រឹស្តី

សៀវភៅទ្រឹស្តី

សៀវភៅទ្រឹស្តី គឺជាសៀវភៅដែលទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗសម្រាប់និស្សិត ឬ សាស្ត្រាចារ្យ សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមជំនាញនីមួយៗ។ នៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ប្រមូលផ្តុំនូវសៀវភៅ ទ្រឹស្តីជាច្រើន ដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងជាសៀវភៅរបស់សាស្ត្រាចារ្យរបស់សាកលវិទ្យាល័យរៀបចំឡើងដើម្បីបង្រៀនតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ។ សៀវភៅទ្រឹស្តីត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយសាស្ត្រាចារ្យ ដើម្បីតម្កល់ទុកក្នុងបណ្ណាល័យ និងជាប្រយោជន៍សំរាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដែលរួមមានទាំងផ្នែកច្បាប់ រដ្ឋបាលសាធារណៈ សេដ្ឋកិច្ច​ ព័ត៌ មានវិទ្យា និងផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ក្រៅពីនេះក៏មានសៀវភៅទ្រឹស្តីជាច្រើនទៀតដែលជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង។ លោក លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ​ និងនិស្សិត អាចមកស្វែងរកសៀវភៅទ្រឹស្តីទាំង អស់នោះនៅបណ្ណាល័យដោយផ្ទាល់បាន។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងបណ្ណារក្ស សូមអរគុណ!!!ចូលប្រព័ន្ធ

មើលការវិភាគសម្រាប់កក់បន្ទប់ជាមួយ google calendar.

ចូលមើល