បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics
របាយការណ៍ផ្សេងៗ

របាយការណ៍​  

របាយការណ៍ សំដៅដល់ឯកសារស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងឡើងដោយផ្តោតទៅលើវិស័យណាមួយ។ បណ្ណាល័យនៃសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ប្រមូលផ្តុំនូវធនធានរបាយការណ៍ច្រើន ទាំងផ្នែកច្បាប់ និងផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច ដែលជាស្នាដៃរបស់សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សា។ របាយការណ៍របស់និស្សិតភាគច្រើន គឺជា របាយការណ៍បញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតទាំងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិត។ ក្រៅពីនេះក៏មានរបាយការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ទៀតរបស់សាស្ត្រាចារ្យ និងស្ថាប័នមួយចំនួនជាច្រើនទៀត។ របាយការណ៍ទាំងអស់នេះ លោក លោកស្រី សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិត អាចមកស្វែងរកបាននៅបណ្ណាល័យផ្ទាល់តែម្តង។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងបណ្ណារក្ស សូមអរគុណ!!!ចូលប្រព័ន្ធ

មើលការវិភាគសម្រាប់កក់បន្ទប់ជាមួយ google calendar.

ចូលមើល