បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics
សារណា

សារណា

សារណា គឺជាប្រភេទតែងសេចក្តីម៉្យាងដែលមានទំហំវែង ហើយប្រកបដោយគម្រោង និងវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់។ទំហំនៃសារណា កំណត់ពី ៣០ទៅ៦០ទំព័រ។ គំនិតយោបល់ ប្រហែលជា៨០ភាគរយបានដកស្រង់ពី ឯកសារនានា ដែលទាក់ទងនិងប្រធានបទ ឯ២០ភាគរយទៀតជាគំនិតផ្ទាល់របស់ស្មេរ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំពោះនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៤ សាកលវិទ្យាល័យតម្រូវឲ្យនិស្សិតដែលជាប់ឈ្មោះត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការសរសេរសារណា ទើបអាចបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះហើយមានសារណាជាច្រើ់នត្រូវបានយកមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ទាំងផ្នែកច្បាប់ រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងសេដ្ឋកិច្ច។ សារណានៅក្នុងបណ្ណាល័យ មានប្រធានបទជាច្រើន និងចម្រុះដែលសុទ្ធសឹងជាស្នាដៃរបស់និស្សិតបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ អាស្រ័យហេតុនេះ លោក លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតអាចមកស្រាវជ្រាវរកប្រភេទឯកសារនេះនៅបណ្ណាល័យ ដោយផ្ទាល់។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងបណ្ណារក្ស សូមអរគុណ!!!ចូលប្រព័ន្ធ

មើលការវិភាគសម្រាប់កក់បន្ទប់ជាមួយ google calendar.

ចូលមើល