បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល

ក្រសួងរៀ​បចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដំណាក់កាលទី៣ កំពុងជ្រើសរើសជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល។

សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យ ទំនាក់ទំនងទៅគម្រោង LASED III ដើម្បីទទួលបានឯកសារតួនាទី និងភារកិច្ច (TOR) តាមរយៈលោក ឬទ្ធី រតនៈជ័យសិទ្ធិ នាយកប្រតិបតិ្តការគម្រោង LASED III  តាមរយៈអ៊ីម៉ែល rrcheyseth@yahoo.com ដោយចម្លងជូន tholdinajp@gmail.com  និង ungnareth@yahoo.com

កាលបរិច្ចេទផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ នៅថ្ងៃទី១៦​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង១៧:០០រសៀល។