បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី

ការជ្រើសរើសជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុឃុំកោះសូទិន

  • ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី០២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលាឃុំកោះសូទិន។
  • ប្រាក់ខែអប្បបរមា ១០០០.០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។