បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


ខ្លឹមមសារសង្ខេបប្រតិបត្តិស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

   ថវិកាឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានរៀបចំក្រោមការគិតគូរប្រកបដោយប្រយ័ត្នប្រយែង និងត្រូវបានវិភាជសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពដែលឆ្លើយតបនឹង អាទិភាពគោលនយោបាយធំៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងតម្រូវការចាំបាច់ ជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននានា ជាពិសេសសម្រាប់ការអនុវត្តឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្តែង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ ព្រមទាំងផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ ២០១៩ - ២០២៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាមាគ៌ារយៈពេលមធ្យម និងដើរតួនាទីជាឧបករណ៍ដ៌មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការជួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ហើយក៌ឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជាជួយឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវបុព្វហេតុចម្បងៗរបស់ខ្លួន ជាពិសេសការបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍ, ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេវាសាធារណៈ និងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រៀនទៀតរបស់ជាតិ និងប្រជាជនដែលស្តែងឡើងតាមរយៈការបន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការទូទៅឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាង ១ លានរៀល ក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងការបង្កើនការផ្តល់មធ្យោបាយ និងធនធានសមស្របដល់ក្រសួងស្ថាប័ន ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមទិសដៅនៃការកែទម្រង់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងបន្តគាំទ្រការវិនិយោគចាំបាច់នានាដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។

   សរុបមកថវិកាឆ្នាំ២០២០ គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមគោលនយោបាយវិត្ថារកម្មថវិកា ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើមនុស្ស និងការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានអភិបាលកិច្ចជាស្នូលហើយអាចប្រសិទ្ធនាមបានថាជា "ថវិកាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្គួបកម្លាំងសរុបដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុង​ ដោយជំរុញឲ្យបានខ្លាំងក្លានូវការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ និងមុតស្រួច ដើម្បីធានាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងចីរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច សំដៅលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនប្រជាជន លើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០ និងឆ្នាំ២០៥០។