បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើារើសបុគ្គលិកមកបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ដែលហៅកាត់ថាលេខាធិការដ្ឋាន ក.វ.ក) សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរភេទមួយចំនួន មកបម្រើការងារពេលម៉ោងដូចខាងក្រោម៖

  • ជំនួយការគាំពារសង្គម និងបរិស្ថាន                   ០១រូប
  • ជំនួយការវិភាគទិន្នន័យ                                      ០១រូប
  • ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុ                                                ០២រូប
  • ជំនួយការរដ្ឋបាល                                                 ០២រូប

បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាន ក.វ.ក ជាន់ផ្ទាល់ដីអាគារ “ ង ” ក្នុងទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហរិញ្ញវត្ថុ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។ ចំណាំៈ បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី អាចចូលទៅទាញយក ឯកសារណែនាំស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ពីគេហទំព័រ www.mef.gov.khwww.pfm.gov.kh ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងតួនាទី ភារកិច្ច និង ការទទួលខុសត្រូវលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ គឺនៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:៣០នាទីល្ងាច។

ស្រ្តីត្រូវបាលផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់មុខតំណែងនីមួយៗ។ មានតែបេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលជាប់ដំណាក់កាល Shortlist ប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងត្រូវអញ្ញើញមកសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ ០៨៧ ៣៧៣៧២៩ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល snif.secretariat@gmail.com។