បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


ឱកាសអាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសហុងគ្រី ចំនួន ៣០ កន្លែង

  • ប្រភេទនៃអាហារូបករណ៍៖
  1. ថ្នាក់បណ្ឌិត ចំនួន០៤ កន្លែង លើមុខជំនាញណាក៏បាន និងសិក្សាជាភាសាហុងគ្រី ឬអង់គ្លេស។
  2. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ចំនួន១០កន្លែង លើមុខជំនាញ កសិកម្ម វិស្វកម្ម សេដ្ឋកិច្ច សិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ។
  3. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ចំនួន១០ កន្លែង លើមុខជំនាញកសិកម្ម មនុស្សសាស្ត្រ វិស្វកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ។
  4. អាហារូបករណ៍ ចំនួន០២ កន្លែង សម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយចប់ក្នុងមុខជំនាញណាមួយក៏បាន។
  5. អាហារូបករណ៍រយៈពេល១០ខែ ចំនួន ០៤កន្លែង សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសដល់និស្សិតដែលមានសញ្ញាបត្រឯកទេស រួចហើយ។
  • ការចុះឈ្មោះចូលរួមជាបេក្ខជន

បេក្ខជនដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ខាងលើ ត្រូវដាក់ពាក្យតាម Online តាមរយៈគេហទំព័រ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/www.stipendiumhungaricum.hu ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២២។ ទន្ទឹមនឹងនឹងនេះបេក្ខជនក៏តម្រូវឱ្យមកចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យអាហារូបករណ៍ និងកម្មសិក្សានៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអាហារូបករណ៍អគារលេខ ៨០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (ស្ថិតក្នុងទីស្ដីការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា) ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង១៦:០០នាទី។

ផ្អែកលើចំនួនបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យ ក្រសួងនឹងរៀបចំធ្វើការប្រឡងលើវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេស និងវប្បធម៌ទូទៅ (សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា) និងវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទ្យា (សម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា) ដើម្បីជ្រើសរើសយកបេក្ខជនថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា (បណ្ឌិតចំនួន០៤ នាក់ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន១០ នាក់) ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាចំនួន ១០ នាក់ និងបេក្ខជនបម្រុងតាមចំនួនជាក់ស្ដែងដែលបានកំណត់ ជូនភាគីមិត្តពិនិត្យ និងសម្រេចចុងក្រោយ។ កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ នៃការប្រឡង និងទីកន្លែងប្រឡង និងជម្រាបជូនពេលក្រោយ។

ចំពោះពត៌មានទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមជាបេក្ខជន និងការបំពេញសំណុំឯកសារផ្សេងៗ សូមមើលនៅក្នុងគេហទំព័រខាងលើ។ សម្រាប់ពត័មានបន្ថែម សូមទាក់ទងសាកសួរតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ២១០៥៥៣ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។