បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារឧត្តមមន្ត្រីច្បាប់ និងយុត្តិធម៌អាស៊ាន នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

១. ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រធាន

២. ឯកឧត្តម នាក់ សើគីរីន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ អនុប្រធាន

៣. លោកជំទាវ ខៀវ សុផានី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ អនុប្រធាន

៤. ឯកឧត្តម តាន់ហ៊ាង ដាវ័ណ្ណ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យយុត្តិធម៌ អនុប្រធានប្រចាំការ

៥. ឯកឧត្តម ប៉ែន ពេជ្រសាលី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអយ្យការ និងព្រហ្មទណ្ឌ អនុប្រធាន

៦. លោកជំទាវ ប៉ែន សុមេធា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណី អនុប្រធាន

៧. ឯកឧត្តម បែន វិស្នូ ទីប្រឹក្សាអមក្រសួងយុត្តិធម៌ សមាជិក

៨. ឯកឧត្តម ឃ្លោក ដារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សមាជិក

៩. កញ្ញា សែម សេងវេថៃ ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការច្បាប់​និងស្ថិតិរដ្ឋប្បវេណី សមាជិក

១០. កញ្ញា ឈួន មរកត ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ សមាជិក

១១. ឯកឧត្តម ឡាយ លាងសេង នាយករងខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ សមាជិក

១២. លោកជំទាវ គា ម៉ីម៉ី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជំនួយទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ និងបត្យាប័ន សមាជិក

១៣. លោក លី សុផាណា ព្រះរាជអាជ្ញានៃក្រសួងយុត្តិធម៌ សមាជិក។