បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

      ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាបថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីក្រមការ “” ទាំងពីរភេទ ចំនួន ២៥រូប ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

     បេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោម៖